ODSTĄPIENIE OD UMOWY-ZWROT

 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn,

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Celem zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

Formularz w PDF, znajduje się poniżej.

 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU W PDF

 

W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres:

 

Fabryka Fanaberii

Ul. Nadwodna15

08-400Garwolin

 

Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle na adres Sprzedawcy zakupioną rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.

Opakowanie i sposób wysyłki zwracanego towaru, powinien odpowiadać właściwościom produktu i być przystosowany do bezpiecznego transportu, nie naruszającego cech fizycznych produktu ani oryginalnego opakowania.

 

W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązuje się pokryć koszty odesłania towaru z tytułu zwrotu. 

Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle na adres Sprzedawcy zakupioną rzecz przed upływem terminu 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy.

Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przez sklep przesyłki ze zwrotem. 

Zwrot płatności nastąpi natychmiast po otrzymaniu przez nas przesyłki zwrotnej i zostanie on dokonany w taki sam sposób, jak przy zawieraniu umowy.

 

 

REKLAMACJE

 

 

Jeżeli po otrzymaniu przesyłki okaże się, że produkt zawiera wady techniczne lub uszkodzenia, Zamawiający ma obowiązek w pierwszej kolejności sporządzić "Protokół szkody" podpisany przez kuriera.

Przesyłkę należy dokładnie obejrzeć i otworzyć w obecności kuriera, szczególnie jeżeli paczka zawiera szkło, ceramikę lub inne delikatne przedmioty.

 

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń na zewnątrz lub wewnątrz przesyłki, kurier ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody.

Poprawnie spisany protokół szkody jest jedyną podstawą do uzyskania odszkodowania od przewoźnika. Ważne jest, aby protokół zawierał informacje zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Musi się na nim znaleźć dokładny opis sposobu zapakowania przesyłki wraz z wyszczególnieniem WSZYSTKICH części opakowania i opisem WSZYSTKICH zabezpieczeń towaru.

 

Gdy z jakichkolwiek powodów kurier nie będzie miał woli zaczekać a okaże się że przedmiot jest uszkodzony, prosimy niezwłocznie skontaktować się z infolinią firmy przewozowej celem zlecenia przyjazdu kuriera z protokołem szkody, zanotować nr zlecenia i przekazać do nas informację mailowo na adres E-mail: biuro@fabrykafanaberii.com.pl.

 

Aby przyspieszyć proces należy pobrać, wypełnić i wydrukować formularz reklamacyjny, dołączyć skan "Protokołu szkody" oraz zdjęcia uszkodzeń. 

 

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY W PDF

 

Przy przesyłce do reklamowanego produktu konieczne jest dołączenie paragonu zakupu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia, wraz z niezbędną dokumentacją. 

Przy pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, jeśli to możliwe towar zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy , a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu) , zwrócimy Państwu jego wartość.

Aby otrzymać pełny zwrot pieniędzy( koszt produktu+przesyłka) należy skorzystać z naszej procedury zwrotu i naszego konkretnego przewoźnika.

Prosimy w tym celu przy składaniu reklamacji napisać nam że chcecie Państwo skorzystać z naszego przewoźnika i podać nam następujące dane do wygenerowania dla Państwa listu przewozowego:

 

Imię i Nazwisko

Adres odbioru paczki

Nr.telefonu

Adres E-mail

Datę i godziny odbioru przesyłki

Wymiary przesyłki, jeśli przesyłka zostanie przepakowana.

 

Po otrzymaniu wszystkich danych zamówimy dla Państwa kuriera i wyślemy na podany przez Państwa adres E-mail list przewozowy, który będzie należało wydrukować i przykleić w widocznym miejscu na przesyłce.

Nasz kurier odbierze od Państwa przesyłkę w najbardziej dogodnym, umówionym przez Państwa miejscu i czasie.

 

Jeśli zdecydujecie się Państwo zwrócić przedmiot za pośrednictwem innego przewoźnika, nie możemy zwrócić kosztów transportu. 

W takim przypadku Reklamowany towar prosimy o zwrot na następujący adres z dopiskiem REKLAMACJA:

 

Fabryka Fanaberii

UL. Nadwodna 15

08-400 Garwolin

 

Zwrot płatności nastąpi natychmiast po otrzymaniu przez nas przesyłki zwrotnej i zostanie on dokonany w taki sam sposób, jak przy zawieraniu umowy.

 

Rejestracja nowego konta

Masz już konto?
Zaloguj się lub Resetuj hasło